Intervju Mile Pešorde za Večernji list povodom smrti Milana Kundere, 15. 7. 2023.

 

Književnik i prevoditelj Mile Pešorda uredio je 1984. godine Sabrana djela Milana Kundere, koja je objavio sarajevski nakladnik Veselin Masleša. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća četiri je godine bio na Sveučilištu u Rennesu, gdje je predavao hrvatski jezik, a to je i Sveučilište na kojemu je predavao i Kundera kada je iz Čehoslovačke 1975. prebjegao u Francusku. Za Večernji list danas govori o dugogodišnjem prijateljstvu i suradnji s velikim češkim i francuskim piscem koji je u utorak preminuo u Parizu.

 

- Kada ste prvi put stupili u kontakt s Kunderom?

 

Posredno u Francuskoj, u Parizu preko njegovih romana na francuskom jeziku. Izravno, prvi susret bio je 1983. u Parizu u njegovu stanu, nakon višekratnih telefonskih razgovora kada sam ga zvao iz Sarajeva i kada sam mu pisao da objavim u hrvatskome prijevodu njegova Sabrana djela. Nakon toga načelnog telefonskog razgovora, došao sam u Pariz i dogovor je pao. Poslije je potpisan i sporazum i 1984. su objavljena njegova Djela iza kojih je on stajao kao autor i koja je priznavao kao dijelove svoga opusa.

 

- On nije imao književnog agenta?

 

Ja sam to izravno dogovorio s njim. Prvi susret ga je iznenadio. Došao sam u stan, otvara gospođa Vera, pozdravljamo se, izlazi Kundera, dolazi na hodnik i gleda. Ja pitam, što gledate, a on kaže, gledam gdje vam je otac. Bio je iznenađen da je netko toliko mlad došao s njim razgovarati o sabranim djelima. Svaki razgovor s njim uvijek je bio s jednom razinom ozbiljnosti, ali i šale. Znao je biti šaljiv i polušaljiv, ali uvijek s mjerom prepoznavanja biti stvari u svijetu i u srednjoeuropskom prostoru koji je prepoznavao kao svoj vlastiti. U tom smislu su i Hrvatska i Bosna i Hercegovina živjeli u toj njegovoj svijesti kao dio srednjoeuropske cjeline.

 

- Jeste li ga pokušali pridobiti da dođe na sarajevsku promociju biblioteke?

 

Znao je i on, a znao sam i ja kako stvari stoje u tadašnjoj Jugoslaviji. Kada su najavljena Kunderina djela u Sarajevu, tim se projektom bavio vrh Komunističke partije. Prvi put dogodilo se da u velikoj nakladničkoj kući u kojoj sam radio, Veselin Masleša, u kojoj sam bio direktor edicije i priređivač, moram doći na sastanak k glavnom direktoru gdje je bio i sekretar Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista BiH. Imao sam zadatak obrazložiti zašto sam odlučio objaviti, po njihovim mjerilima, zloglasnog komunističkog oporbenjaka. Valjalo je obraniti taj projekt i u tome sam uspio u smislu da je izišao.

- I imao je nekoliko izdanja?

 

Četvrto izdanje predstavljeno je u proljeće 1990. u Sarajevu u Francuskom kulturnom centru. Kada je objavljivanje krenulo, bilo je nezaustavljivo, no onda je u udarnom Dnevniku tadašnje Jugoslavije emitirana izjava Mihajla Lalića, jednog od lektirnih i udarnih pisaca, koji je rekao: "Ne objavljuju se djela o komunizmu i socijalizmu, ali objavljuju se djela neprijatelja socijalizma. Iza mladih kunderista i antikomunista stoje snage međunarodne reakcije i specijalnog rata protiv Jugoslavije." Imali smo nepojamno visoke naklade i nije se dogodilo da Sabrana djela jednoga pisca imaju četiri izdanja u kratko vrijeme. A i peto izdanje je bilo gotovo, pred izlaskom iz tiska u jednoj mostarskoj tiskari, ali zaustavljeno je 1992. zbog rata.

 

- Jeste li vi i u doba rata nastavili kontakte s Kunderom?

 

Kada već spominjete rat, uoči početka rata učinio sam sve što je bilo moguće da se nekim bitnim ljudima iz Francuske rasvijetli ono što se događa u Jugoslaviji. Kod Kundere sam prijavio doktorsku disertaciju "Ideje Europe u djelima Ive Andrića i Miroslava Krleže", a tu je i Finkielkraut, koji se pokazao velikim prijateljem Hrvatske u bitnim trenucima. Ali u počecima je išao u Beograd i Ljubljanu i zaobilazio Zagreb. Kada sam razgovarao s Kunderom o tome kako pomoći da se predoči prava slika stanja stvari u tadašnjoj državi, rekao mi je: "Idi razgovarati s Finkielkrautom." Dogovorio mi je sastanak s Finkielkrautom, s kojim sam razgovarao više puta u njegovu stanu i na Sveučilištu. Od toga je objavio knjigu "Kako je moguće biti Hrvat" te je u jednom intervjuu rekao da ga je "Mile Pešorda prvi upozorio na Slobodana Miloševića" i da sam dao točnu dijagnozu stanja. Kundera je u studenom 1991. objavio izvrstan tekst u Le Nouvel Observateur, najuglednijem tjedniku socijalističkog usmjerenja, i kada sam došao k njemu na ručak, dao mi je u ruke taj broj časopisa i rekao: "Mile, pročitaj! Jesi li zadovoljan? Napisao sam ono što si govorio." A on tamo staje na stranu onih koje u njihovim vlastitim stanovima masakriraju oni koji su jači i bolje naoružani. Tu je i bilo moguće da se u organizaciji Sveučilišta, gdje je bio redoviti profesor, u veljači 1992. dogodi dvodnevni simpozij Sudbine nacija bivše Jugoslavije. Nakon tog simpozija raskrinkana je priča onih koji su alarmirali europsku javnost da je u Hrvatskoj obnovljena endehazija i da su se zato u Hrvatskoj pobunili oni koji su krenuli rušiti njezin ustavni poredak. I jedna ekskluziva. U kasnu jesen i zimu 1991. alarmiran sam iz Ureda predsjednika Tuđmana da Mitterrandova Francuska ne namjerava dati svoj glas za priznanje Hrvatske i da pokrenem svoje prijatelje za hrvatsku stvar. Otišao sam na razgovor s Kunderom i zamolio ga da se za nas zauzme kod francuskoga predsjednika, svog prijatelja. Kundera mi je obećao da će to učiniti, što je on i učinio i o svojem me susretu i razgovoru s Mitterrandom i obavijestio. Kao što se zna, uskoro je Europska zajednica, uključivo i Francuska, priznala Hrvatsku kao nezavisnu državu 15. siječnja 1992. Moj pokojni prijatelj i svjetski književni velikan Milan Kundera dao je svoj glas za slobodnu i samostalnu Hrvatsku.

 

- Je li vam Kundera pričao o bijegu iz Čehoslovačke, iz koje je bježao autom te tada posjetio i Lošinj?

 

Kao što je poznato, Kundera je uvijek izbjegavao i u najužim krugovima pričati intimne priče. Jasno je da je on dolazio na Lošinj i da je tamo pisao, pio pelinkovac te je tamo nastao i jedan od njegovih romana. On je bio učitelj mnogih u smislu razumijevanja politike u europskom prostoru, što je izrazio u blistavim esejima, ali i romanima. Izbjegavao je privatizirati i familijazirati priče. Zna se otprilike kako je bježao, ali, kada je u svijet lansirana priča da je bio doušnik, bio sam jedan od rijetkih u hrvatskom prostoru koji ga je branio. Ja sam to nazvao neokomunističkim atentatom i osvetom struktura KGB-a. Jer zamislite vi priču u kojoj Institut u Pragu, koji je osnovan godinu dana prije, od milijun dokumenata izvuče neki papirić iz 1950. u kojemu je čehoslovačka Udba zapisala da im je došao Milan Kundera i nekoga prijavio. Taj je papirić nevjerodostojan i Kundera ga je odmah opovrgnuo rekavši da je to umorstvo njega kao autora. To je izvučeno u trenutku kada se u Švedskoj vijećalo o Nobelovoj nagradi i on je po mnogima bio sigurni dobitnik te nagrade. Bila je to osveta struktura koje Kunderi nisu mogle oprostiti njegovo svjedočenje o komunizmu kao totalitarnom i zločinačkom sustavu.

Denis Derk

 

Rozhovor Mileho Pešordy pro Večernji list u příležitosti úmrtí Milana Kundery, 15. 7. 2023

Spisovatel a překladatel Mile Pešorda redigoval v roce 1984 Sebraná díla Milana Kundery, které vydalo sarajevské nakladatelství Veselin Masleša. Počátkem devadesátých let minulého století strávil čtyři roky na Univerzitě v Rennes, kde vyučoval chorvatský jazyk, a na té samé univerzitě přednášel i Kundera, když v roce 1975 přeběhl z Československa do Francie. Pro Večernji list dnes hovoří o svém dlouholetém přátelství a spolupráci s velkým českým a francouzským spisovatelem, který zemřel v úterý v Paříži.

 

- Kdy jste přišel poprvé do kontaktu s Kunderou?

 

Nepřímo ve Francii, v Paříži, prostřednictvím jeho románů ve francouzském jazyce. Přímo pak k prvnímu setkání došlo v roce 1983 v Paříži v jeho bytě, po několika telefonických rozhovorech, když jsem mu volal ze Sarajeva a napsal, že vydám chorvatský překlad jeho Sebraných děl. Po tomto zásadním telefonickém rozhovoru jsem přijel do Paříže a dohoda padla. Později byla podepsána smlouva a v roce 1984 vyšla jeho Díla, za nimiž jako autor stál a která uznával jako součást své tvorby.

 

- Neměl literárního agenta?

 

Domluvil jsem to přímo s ním. První setkání ho překvapilo. Přišel jsem do bytu, paní Věra otevřela, pozdravili jsme se, objevil se Kundera, došel na chodbu a rozhlédl se. Zeptal jsem se ho, na co se dívá, a on odpověděl: „Dívám se, kde je váš otec“. Překvapilo ho, že s ním o sebraných dílech přišel hovořit někdo tak mladý. Každý rozhovor s ním byl vždy s mírou vážnosti, ale i vtipu. Uměl vtipkovat nebo alespoň částečně, vždy ale s určitou mírou uznání podstaty věcí ve světě a středoevropském prostoru, který uznával za svůj. V tomto smyslu žily Chorvatsko a Bosna a Hercegovina v jeho povědomí jako součást středoevropského celku.

 

 - Snažil jste se ho přesvědčit, aby přijel na propagaci edice v Sarajevu?

 

Oba jsme věděli, jak to tehdy v Jugoslávii bylo. Když byla v Sarajevu oznámena Kunderova díla, začalo se tímto projektem zabývat vedení Komunistické strany. Stalo se poprvé, že ve velkém nakladatelství Veselin Masleša, kde jsem pracoval jako ředitel edice a redaktor, jsem se musel zúčastnit schůzky s generálním ředitelem, na které byl zároveň tajemník Výkonné rady Ustředního výboru Svazu komunistů Bosny a Hercegoviny. Měl jsem za úkol vysvětlit, proč jsem se rozhodl vydat podle jejich měřítek notorického komunistického oponenta. Bylo potřeba ten projekt obhájit, což se mi povedlo v tom smyslu, že vyšel.

 

- A měl několik vydání?

 

Čtvrté vydání bylo představeno na jaře 1990 v Sarajevu ve Francouzském kulturním centru. Když se začalo s vydáváním, bylo to k nezastavení, ale pak došlo v tehdejším ústředním jugoslávském televizním programu Dnevnik k odvysílání prohlášení Mihajla Laliće, jednoho z předních a hlavních spisovatelů, který řekl: „Nevycházejí díla o komunismu a socialismu, ale jsou publikována díla nepřátel socialismu. Za mladými kunderisty a antikomunisty stojí síly mezinárodní reakce a zvláštní války proti Jugoslávii.“ Měli jsme nepředstavitelně vysoký náklad a nikdy se nestalo, že by sebraná díla jednoho spisovatele měla v krátké době čtyři vydání. Bylo dokončeno také páté vydání, které se mělo tisknout v jedné mostarské tiskárně, ale zastavila ho v roce 1992 válka.

 

Pokračoval jste během války v kontaktech s Kunderou?

 

Když zmiňujete válku, před jejím začátkem jsem dělal všechno možné, abych některým významným lidem z Francie osvětlil, co se v Jugoslávii děje. Přihlásil jsem se ke Kunderovi na doktorskou práci „Myšlenky Evropy v díle Ivo Andriće a Miroslava Krleži“ a působil tam také filozof Alain Finkielkraut, který se v důležitých okamžicích ukázal jako velký přítel Chorvatska. Na začátku však odjel do Bělehradu, Lublaně a navštívil Záhřeb. Když jsem mluvil s Kunderou o tom, jak pomoci podat pravdivý obraz tehdejšího stavu věcí v zemi, řekl mi: "Jdi si promluvit s Finkielkrautem." Domluvil mi s ním schůzku, několikrát jsem s ním hovořil v jeho bytě a na univerzitě. Poté z toho vydal knihu „Jak je možné být Chorvatem“ a v jednom rozhovoru uvedl, že „Mile Pešorda ho jako první varoval před Slobodanem Miloševićem“ a že jsem podal přesnou diagnózu situace. V listopadu 1991 Kundera publikoval vynikající článek v Le Nouvel Observateur, nejrespektovanějším týdeníku socialistické orientace, a když jsem k němu poté přišel na oběd, podal mi to číslo časopisu a řekl: „Mile, čti! Spokojený? Napsal jsem, co jsi říkal." Postavil se v něm na stranu těch, kteří byli zmasakrováni ve vlastních bytech těmi silnějšími a lépe vyzbrojenými. A právě zde bylo také umožněno, aby univerzita, kde byl řádným profesorem, uspořádala v únoru 1992 dvoudenní sympozium o osudu národů bývalé Jugoslávie. Po sympoziu byl odhalen skutečný příběh těch, kteří se snažili vyplašit evropskou veřejnost, že došlo v Chorvatsku k obnovení NDH, což naopak v Chorvatsku vyvolalo bouře u oněch osob, které se pustily do ničení ústavního pořádku. A teď něco exkluzivního. Na přelomu podzimu a zimy 1991 jsem byl upozorněn kanceláří prezidenta Tuđmana, že Mitterrandova Francie nehodlá hlasovat pro uznání Chorvatska, a byl jsem proto požádán, abych mobilizoval své přátele pro chorvatskou věc. Šel jsem si promluvit s Kunderou a požádal ho, aby se za nás přimluvil u francouzského prezidenta, sveho přítele. Kundera mi slíbil, že to udělá, slib dodržel a následně mě informoval o svém setkání a rozhovoru s Mitterrandem. Jak je známo, brzy (15. ledna 1992) Evropské společenství včetně Francie uznalo Chorvatsko jako nezávislou zemi. Můj zesnulý přítel a světový literární velikán Milan Kundera dal svobodnému a nezávislému Chorvatsku svůj hlas.

 

Vyprávěl vám Kundera o svém útěku z Československa, odkud uprchl autem a poté navštívil Lošinj?

 

Jak je známo, Kundera se vždy vyhýbal vyprávění intimních příběhů i v nejužších kruzích. Víme, že přijel do Lošinje a tvořil, pil pelinkovac a napsal tam jeden ze svých románů. Byl učitelem mnoha lidí z hlediska chápání politiky v evropském prostoru, což vyjádřil prostřednictvím brilantních esejů a románů. Vyhýbal se privatizaci a intimizaci příběhu. Jak unikl, se přibližně ví, ale když se do světa vypustil příběh, že byl udavačem, já byl v chorvatské oblasti jedním z mála, kdo ho bránil. Nazval jsem to neokomunistickým atentátem a pomstou struktur KGB. Představte si příběh, jak před rokem založený pražský ústav vytáhne z milionu dokumentů papír z roku 1950, na kterém československá UDBA napsala, že za nimi přišel Milan Kundera a někoho udal. Ten kus papíru je nevěrohodný a Kundera jeho obsah okamžitě popřel s tím, že šlo o vraždu jeho jako autora. Navíc k tomu došlo v době, kdy se ve Švédsku projednávala Nobelova cena a podle mnohých byl jistým laureátem této ceny. Byla to pomsta struktur, které Kunderovi nemohly odpustit jeho svědectví o komunismu jako totalitním a zločinném systému.

Denis Derk