Predavanje o češkim iskustvima u korištenju obnovljivih izvora energije

(povratak)

Potpredsjednik Hrvatsko-češkog društva dipl. ing. Miroslav Křepela održao je 19. svibnja 2014. u Češkom domu u Zagrebu predavanje o češkim iskustvima u korištenju obnovljivih izvora energije.

  

Křepela je ovlašteni inženjer, stručnjak iz područja elektroenergetike, s dugogodišnjim iskustvom na projektiranju i izgradnji elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina. Član je niza strukovnih organizacija – Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, studijskih odbora B3, B4, B5 i C4 HO CIGRÉ, više tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za normizaciju, Elektrotehničkog društva Zagreb, Hrvatskog energetskog društva, radne grupe WG 47 IEC TC 38, te Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja.

U sklopu projekta HČD-a koji je financirala Hrvatska elektroprivreda on je prikupio brojne podatke o obnovljivim izvorima električne energije, njihovom razvoju i primjeni, povezano s poviješću korištenja električne energije. Predavanjem je ukratko obradio povijest znanosti o elektricitetu, te njezin utjecaj na razvoj modernog društva. Posebno je ukazao na razvoj svijesti za očuvanje okoliša uz posljedičnu evoluciju poretka vrijednosti od prvobitnog „funkcionalnost-tehnologija-ekonomija“ uz okoliš kao sporednu kategoriju u „funkcionalnost-ekologija-ekonomija-tehnologija“.

U predavanju je prikazano današnje stanje integrirane elektroenergetske mreže Europe s tendencijama daljnjeg razvoja uz dominantnu ulogu obnovljivih izvora i vizijom dinamične, „pametne“ mreže bliske budućnosti. Težište predavanja bilo je na iskustvima primjene obnovljivih izvora, poglavito sunčanih elektrana, u Češkoj. Prikazani su podaci i fotografije prikupljeni tijekom boravka u Češkoj i kontakata s češkim investitorima i korisnicima obnovljivih izvora. Predavanje je ukazalo na potrebu i nezaustavljivi razvoj tehnologije obnovljivih izvora i njihove primjene kao važne sastavnice integriranog elektroenergetskog sustava Europe, projekt „Smartgrids“, te u doglednoj budućnosti euro-afričko-azijskog elektroenergetskog sustava „Desertec“.